Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
肥皂 肥胖
肥皂 肥胖

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[fei2]

(اصط);(لكه مځكه);اباد;اټمبار;اميده;اندوکندو;باثروته;بای;بډا;بډاى;بې نيازه;پانګه لرونکی;پانګه وری;پروټ;پنډ;پنډوس;په غوښو پټ;پولدار;پېړ;پيسه دار;پيسه داره;پيسې والا;توانګر;تيار;ټنډ;ټنډه;ثروتمن;ثروتمند;چاغ;چپرغټ;چپړ;چغمټ;چمنډ;ځوانتوب;څوبه;څورب;خپوسه;خرټ;خمټ;خمنډ;خنډمنډ;دربړ;دشتو خاوند;دنيادار;دوبدو;دولت والا;دولتمن;دولتمند;ډبو;ډبوس;ډل;زردار;ښانده;سپينه;سرمايه دار;سوی;سېټ;شتمن;شته من;شحم;شلنډ;غټ;غني;غوټ;غوچ;غوړ;غوړ غړى;غوړلستوڼی;غوړه مړى;غوړى;ګټور;ګريس;لک پتي;لکي;لم;مالدار;متمول;مزى;مزی;مسته;موړ;واز ګه;وازده;غورس;ګرلنډ;دبړ;سپلګ;جورمله;غوړزګي;کاپيړه;پلونډ;پړيس;ټمبل;شحمي;ضخيم;روغن;پرله وهلئ;تنومن;پريړ;ټنبوس;پوس;غوښلن;کټ;آباد