Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
农场 农妇 农家 农户 农村 农民 农舍 农艺 农车
农场 农妇 农家 农户 农村 农民 农舍 农艺 农车

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

农艺

[nong2 yi4]
笰美
جفتي;څوړنګه;لوګړ;لوټه مار;غوچه;ړمږېږه;فيوميګېشن;جغ لنډی;خال;بزګری;دهقاني;زراعت;ښکوروزي;فلاحت;کر;کرګري;کرکيله;کرنګ;کرنه;کرڼه;کرهنه;کرهڼه;پاړه;پالی;رمبى;څپر;کلمېدل;پيوندي;کلمول;پتلېسول;پتلېز;توره;ژورغالی;زمينداري;تناوب;هنډه;پال;سربانده;پيوندول;پيوند;لوڅول;رخت;باران;سوټی;نواله