Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吉他 吉兆 吉尔 吉普 吉祥
吉普赛 吉普车

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吉普赛人

[ji2 pu3 sai4 ren2]
炊辽
جاټ;جت;جټ;چنډال;چنډالی;چنګړ;چواړی;چوړی;چوهاړی;چوهړی;دجټانو ژبه;مسلى;مسلی