Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
朴素 朴质
朴素 朴质

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

朴质

[pu2 zhi4]
倦借
(اصط);(سړى);(لكه سوچ درواغ);احمق;اسان;آسان;اسانه;آسانه;انايي;بادوکی;بدغونی;بډبول;بسيط;بې پردې;بې تصنعه;بې تکلفه;بې تکليفه;بېړا;بېعقل;بيړا;پوست کنده;پوسی;پوهړ;تش;توربختی;تورت;ټیټال;جټکانه;ځيږ;خاکسار;خېله;رټ;زغرد;زياتره;زيږ;ساده;ساده دل;ساده ژوندى;ساده لوح;سپېدلی;سپين ويونکی;سم;سوانه;سوچ;سويت;سيخ;شانټۍ;شډل;شکسته نفس;شوده;شوده يو ډول طبي بوټى;صريح;طبيعي;غوټ;کېلک;مازې;متواضع;مفرد;ناپوه;نيغ;چادي;ادويه;محض;عام;عادي;حقير