Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高
音乐 音位 音信 音值 音叉 音响 音型 音律 音段 音渡 音符 音节 音阶 音韵 音高

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

音型

[yin1 xing2]

(اصط);(په څېرو);اټكلول;اکر بکر;انځور;اندام;اندېښل;انګېزه;بابت;باعث;بڼه;پته لګول;په شمېر ښودل;تصوير;تعداد;تمثيل;توسن;ځاندره;څپاڼ;حذاء;حسابول;څېره;ځېړه;څيره جوړول;څيړه;خط;خيال;خيته;داعيه;رسته;رښک;رقم;سطر;سكڼل;سکه;سکوی;سوکی;سينګارول;شخصيت;شكل;شکل;شمار;شمارل;شمېرل;شميرل;صف;عدد;عده;عروض;علت;غرض;فکرکول;فيصله کول;قطار;قواره;قيمت;ګراندی;ګړندر;ګڼل;ګومان کول;کرښه;کمرغالی;لام;لامل;لاين;ليکه;لیکه;لين;مجاز;نقش;نمونه;قدوقامت;ډيزاين;کالبوت;پيکر;کار کوونکی;قوام;قامت;هندسه;کرښندی;کاردار;ګڼه ګوڼه;صورت;سمبول;شخص;نښه