Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
挤入 挤出 挤奶 挤满 挤进
挤满的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

挤满的

[ji3 man3 de5]
澜骸
ټانټوبۍ;اتمبار;ازدحام;الغاوتلغاو;اندېرۍ;انډېرۍ;بامبيڼ;برياله;بهير;بيروبار;پنډو;پنډېدل;تپ;ترنډۍ;تورتيپ;ټم ټيلا;جم و جوش;جماعت;جمعيت;جوپه;خرېټی;ډرسک;ډله;راغونډېدل;زياتوالى;زينګر;سراوړه;غليلاک;غوربېړ;غورپژ;غورمېش;غونډه;ګرمه ګورمه;ګڼه ګوڼه;کثرت;کړه وړه;متغير;ټمبه;تمن;تمبه