Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
塔楼 塔门
塔楼 塔门

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

塔楼

[ta3 lou2]
娥加
ټپو;برج;پرنورو لوړيدل;پېره;پېڼه;ترټولو سرايستل;ټپال;څکيز;ځل;څلى;دور;دوره;روڼ;شينګری;قصر;كلا;ماڼۍ;مته;مرېله;مناره;نوبت;وار;منجنيق;ټاری;ديدبان