Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
听不 听从 听侯 听便 听候 听写 听得 听见 听话 听音
听不 听从 听侯 听便 听候 听写 听得 听见 听话 听音

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

听侯

[ting1 hou4]
钮獼
( انتظار );( پيشخدمت );( لكه په هوټلونو او رستورانونو كې );اټالول;امته;امېد;اميدواري;انتظار;انتظار ايستل;انتظار كول;انتظارول;پټون;پېڅل;پيڅه کول;تلكه لټ;توقع;ټالول;چايا څه ته كتل كار به كول;چمتو پاتې كيدل;چوپړوال كول;ځنډ;ځنډيدل;صبر كول;صبرکول;طمع;كتون;كرا به;كړكيوكش;كيدل;کمين;ناڅاپې يرغل;منتظر;د لاري وتل;درنګ;انتظارايستل;صبركول