Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
尖刻 尖塔 尖声 尖端 尖细 尖顶
尖刻 尖塔 尖声 尖端 尖细 尖顶

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

尖细

[jian1 xi4]
灿
تېره سرى;( شمع );برندی;تېره كېدل;خوړل كېدل;سپرخى;سولېدل;شمع;كوچنى شم;ماکو;ورو ورو نرى كېدونكى;ورو ورو نرى كېدل