Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

回笼

[hui2 long2]
泞
توښ;تف;اوبېړۍ;اوېړ;بخار;بخاركيدل;بخارى;بړاس;بړاس ايستل;بړاس كول;تاو;تبخيرول;تپ;تپت;توربين;توښم;چلم څکول;څکول;خومښ;دبخار;دم;دمول;دوب;دود;دودول;سا سول;ستمېدل;سکيندل;هواړ;وږم;تخم;غبار;تو;پوږ;تيتول;تيتېدل;څپېدل