Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
个个 个人 个体 个别 个性 个自
个别室 个别指 个别辅 个别项

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

个别室

[ge4 bie2 shi4]

(احاطه شوى ځاى);(لكه چوغولى او نور);اطاق;بوګۍ;جارګى;خانه;خونګۍ;خونه;داور ګاډى ډبه يا كوټه;ډبه;غالى;كوټه;کمره;کوټه;ډبۍ;افراز