Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
圩垸 圩子
圩垸 圩子

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

圩垸

[wei2 yuan4]
裄
(په تيره بيا هغه بند چه په ها لنډ كي يې دسيند داوبو په مقابل كې جوړوى او په دى تو ګه له سيندل څخه مځكه لا سته را وړى);النګه;بنچه;بند;بوچړی;پټم;پرش;ترتناو;تړ;ټېله;جدار;جل;جوغړی;چال;چوغنه;خاکی;دور;دېوال;ډبن;ډم;ډمول;زنکه بازه;ژورغالی;شانټۍ;شنټۍ;ګاپه;ګرهچ;کړوچ;کندغالی;کودرۍ;کوډهل;کوړم;کوغالی;کوندوړی;مرند;وند