Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
辛劳 辛苦 辛迪
辛迪加

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

辛迪加

[xin1 di2 jia1]
ǒ瓆
(په تيره په تجارتي مواردو كې);اتحاديه;اتحاديه جوړول;داتحاديې له لارې خپرول;سنديكا;سنديکا;يو كيدل;يووالى;شركت