Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
学习 学到 学校 学究
学习 学到 学校 学究

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

学校

[xue2 xiao4]
厩
زده کړوځى;اصول;انستيتو;انسټيټوټ;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;اوسارول;اېلول;باولل;تابع کول;تداخل;تدريسول;تربيه ورکول;تعليمي;چېوهل;چیخول;درس ورکول;ديوه مكتب پيروان;راښکل;رامول;ښونځی;ښوونځى;ښوونځی;کالج;لار;لولول;مدرسه;مسلك;مكتب;مکتب;درسګاه;دبستان;سکول;دانشګاه;مدرسيه;مکتبي;سبک;درسي;تلميذي;کلاسيکي;تحصيلي;ښوون ځای;ليول;بلدول;مذهب;له