Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
枕于 枕垫 枕木 枕梁
枕于 枕垫 枕木 枕梁

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[zhen3]

ړنګى;اله بله;انګل;اورېدونكى;باراني;بانګ;برانډه;بږلکه;بژانګه;بغاره;بوغاره;پېټن;تابټار;جړانګو;چغا;چغه;چيغه;خروش;خوړنګ;خولنګ;داد;ژړا;ژړاند;ژړيدونكى;ساخه;سوران;سوره;سونګټ;غلبله;فرياد;کريږه;کريکه;کړيکه;کوربل;کوکاره;کوکه;له اوښكوډك;رنګټ;ټمباري;غړانګه;وهير;ژړېده;شېون;انکی;غرېوناک;سانده;غرېو;هنګولا;پړينګ;انګولا