Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[qi2]

ريشخند;ملنډه;ريشخندي;استهزا;بشاړې کول;بمبوړی;پچ موزى كول;پسخند;پېشاړه;پېشمنډۍ;تمسخر;ټټوبه;ټټوغی;ټوكى;ټوکه;ټونګرېيل;ټونګل;ټونګول;ځان پرې موښل;خېله خندي;ډرۍ;ريشخند کول;ريشخند وهل;ريشخندول;عقل;مسخرګي;مسخره;مسخره كول;مسخره کول;مسخري;مضحک;ملنډې وهل;ملنډي;هنک;ور پورې خندل;پچموزې;پنډته;ناندرۍ;طعنه;پېښاو