Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
贿 贿络 贿赂 贿选
贿 贿络 贿赂 贿选

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

贿选

[hui4 xuan3]
胳匡
رشوتخوري رشوت خوري;بډې;بډي;تطميع;رشوت;رشوتخوري;فساد;بډې اخيستنه;رشوت خوري