Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

交往

[jiao1 wang3]
ユ┕
راشه درشه;اړيکه;بلېسول;پرې لګېدل;تماس;تماس نيول;تماس نیول;ددوو جسمونو سره لګېدنه;رسېدل;غرض کول;لاس ور رسېدل;لاسه;لامسه;لګرول;لګېدل;(ور سره);لمس;لمس كول;لمسول;کونېکشن;مراوده;بلوس;نښت;نښلېدنه;د موټرو تګ راتګ;نښلونه