Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
负债 负担 负片 负电 负的 负荷 负责
负责人 负责任

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

负责任

[fu4 ze2 ren4]
璽砫ヴ
ذمه واري;جوابدهي;الزام;باور;باورى توب;بړانګه;بنګړه;بوج;پلوشه;پېټى;ټټروهنه په غاړه اخيستنه;چارج;ځواب;ډکتوب;ذمت;ذمه;ذمه داري;ذمه وارى;زمنه;سونډ;شاپېټی;شعاع;عهده;عهده داري;غوړانګه;ګرمتيا;ماموريت;مسوليت;مسووليت;مسئوليت;جنجړۍ;معاف;تقرر;په غاړه اخيستنه;دنده;ژمنه