Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
真主 真义 真地 真实 真正 真珠 真理 真诚 真髓
真主 真义 真地 真实 真正 真珠 真理 真诚 真髓

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

真珠

[zhen1 zhu1]
痷痌
در;دُر;ګوهر;مرغلره;مرواري;مرواريد;مرۍ;ملغلره;ملغلرې;مهره;دلول