Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
槽口 槽头
槽口 槽头

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

槽头

[cao2 tou2]
佳繷
( اوخور );اخور;بوګ;پوچ;پوچک;پوک;پوڼ;ترتناو;تش;جل;جوغړی;چال;چوغنه;خاکی;ددوو څپو تر منځ واټن;دره;ديپرېشن;ډبن;ژورغالی;طشت;غمباده;ګاپه;ګرهچ;ګوګ;کړوچ;کفچه مار;کندغالی;کودرۍ;کوډهل;کوغالی;کوندوړی;لسبه;لګن;ناوه;نل;بورخنګ;بېله;پينه;تکري;کاشين;ترناو