Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
悲伤 悲剧 悲叹 悲哀 悲痛 悲观
悲伤 悲剧 悲叹 悲哀 悲痛 悲观

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

悲叹

[bei1 tan4]
磀价
(پر);برغو شلول;تڼۍ شلول;ځان په ډاګ;ډاګ وهل;خاورې پر سر بادول;د غنيمت مال;ساندې ويل;سر تندی وهل;سر;خاورې بادول;سورې وهل;غلبلې کول;کريږې وهل;کوربلې کول;وير كول;ويرجن كېدل;زارزار