Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
咀爵
咀爵食

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

咀爵食物

[ju3 jue2 shi2 wu4]
〤里
خوشند;خوشندوهل;ژوول;ژوونګ;ژوونه;ژويل;ژوينه;شخوند;شخوندوهل;ګځاري;کړچول;کرپول