Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
还价 还原 还年 还押 还是 还没 还礼
还价 还原 还年 还押 还是 还没 还礼

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

还是

[hai2 shi4]
临琌
خو بيا هم;سربېره پر دې;سره ددې;سره له دې;لاکن;ليکن;وي