Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
睡梦 睡椅 睡眠 睡眼 睡著 睡袋 睡过
睡梦 睡椅 睡眠 睡眼 睡著 睡袋 睡过

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

睡梦

[shui4 meng4]
何冠
خوب;خوب ليدل;خوب ليدنه;خوب ليده;خوب و خيال;خيال پلو;رويا;روْيا;تږي په خوب کښي د اوبو ډونډونه ويني;اسره;څله;تاتمل;آرزو;حسرت;د خوب اسباب