Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伪君 伪善 伪誓 伪证 伪造
伪君子

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

伪君子

[wei3 jun1 zi3]
鞍
خپکی;ابلوک;الم غلم;پړنګ;پل غلت;چابکۍ;خرټه;دورنګه;دورويه;دوه ژبى;دوه لوزه;دوه مخې;دوه مخی;ريا كاره;رياکار;رياکاره;عاليجناب;ګږ;ګړندۍ;منافق;ښوى