Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
来临 来往 来福
来福枪

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

来福枪

[lai2 fu2 qiang1]
ㄓ褐簀
تفنګ;برمه كول;بوړی;توپك;توپک;توپنګچه;ټوپک;رخې وركول;رخيزنوپك;شكول;غربين;قرابين;کربين;لڅول;لغړول;لوڅول;ميل;بړی;رفل;شغالى;رخدار