Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋
冲制 冲动 冲劲 冲头 冲撞 冲模 冲水 冲洗 冲积 冲程 冲突 冲锋

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

冲撞

[chong4 zhuang4]
侥疾
(_);(ځغستاكې);(ديوشى);ارتاو;ارتېينه;افسوده كول;اوسکارنه;بڼه;بوسکارنګ;بېلنۍ;پساڼی;په بيړه پرمخ تلل;په زوره غورځول;تباه كول خوا بدى كول;ترپ;ترپل;تغونه;توغونه;توغېدنه;چونګی;ځبل;ځپل;خطک;دړې وړې كول;دغه;ډرسک;ډېش;زور ورګوزار;سوغونه;سوغېدنه;شکارنه;شيندل;غليلاک;غوربېړ;غورپژ;غورځونګ;غورځونه;غوزارونه;فاصل;کش;کشکارنه;لږ مقدار;لکيره;لنډه تيزه مسابقه;مړاوې كولك په بيړه ليكل;ناڅاپى پر شاكېدنه;نښه;غورځنګ;ښه ځواني