Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
饭前 饭店 饭桶 饭馆
饭前开

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

饭前开胃菜

[fan4 qian2 kai1 wei4 cai4]
逗玡秨璆垫
تريو;خوش بوى;خوند لرونکی;خوند ور;خوندور;مزه ناك