Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
盘尼 盘旋 盘桓 盘牙 盘管 盘簧 盘绕 盘问
盘尼西

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

盘尼西林

[pan2 ni2 xi1 lin2]
絃ェ﹁狶
( يو ډول دوا );پنسلين