Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
就义 就地 就寝 就是 就绪
就义 就地 就寝 就是 就绪

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

就绪

[jiu4 xu4]
碞狐
ترتيب وار;مرتباً;منظماً;په ځاى;له مقرراتوسره سمه;مرتب;منطقي;منظم