Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
那个 那些 那儿 那里
那个 那些 那儿 那里

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[na3]
ê
تر;چې;څرګه;څرنګه;څرنګه څومره;څرې;څښکله;څنګره;څنګه;څه ډول;څه راز;څه رنګه;څه شان;څه طور;پدود;څووم;څنګه به ښه وي که …;څومره