Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
爽快 爽朗 爽直
爽快 爽快的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

爽快的

[shuang3 kuai5 de5]
棺е
( هغه څوك چه په ډانګ پييلى خبرى كوى );بډبول;بې پردې;پوست کنده;ترت;تورت;چړتون;ځيږ;رټ;زغرد;زيږ;سپين;سپين ويونکی;صريح;غوټ