Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
答应 答覆 答辩 答问
答应 答覆 答辩 答问

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

答应

[da1 ying1]
氮莱
پيلونه;اړوتړ;التزام;بندړ;بنډن;بوختيا;بول;پر غاړه اخيستنه;په غاړه اخيستنه;تړون;تشبث;تصدي;تضمين;تعهد;چارځی;ځغم جن;دمړي لمبونه او خښونه;ډغره;ذمه داري;ذمه واري;ذمه وهنه;زياتره;ژبنه;ژبه;ژمنتيا;ژمنه;سينه ټپو نه;ضمانت;ضمانت کونه;عهد;غونډول;قول;ګای;ګرانټي;کښېواته;کښېوتنه;کښېيستنه;لګيا توب;لوز;متقبل;مننه;شروع کېده;فکر;مسووليت