Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
尖刻 尖塔 尖声 尖端 尖细 尖顶
尖刻 尖塔 尖声 尖端 尖细 尖顶

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

尖端

[jian1 duan1]
狠
پيک;اچوتيا;اوچتوالی;بلۍ;پيك;تېغه;ټوپل;جګتوب;جګتيا;څوكه;څوکه;څېڼۍ;خولپوزی;ذروه;سر;قله;ګنټۍ;ګېنټۍ;کنټی;کولنګ;کوين;کيندی;لوړاوی;لوړوالی;مټونګه;لبوزی;پېزه;څاکه;ککرۍ;ګرمېدنه