Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乙太
乙太

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[yi3]

( لكه دسترګې رپ );اثنا;آن;په مخ بيول;تائيدول;تشويقول;ټينګول;ثاني;ثانيه;درستی;دقيقه;دمک;دوهم;دوهم كيدل;دوهمه درجه;دويم ګړى;دويمه درجه;رپ;زغلول;سترګرپ;شېبه;غير اصلي;فرعي;ګوالونګی;ګواه;ګواهي لونی;ګواهي ورکوونکی;ګوته په خوله;لحظه;للونکی;لمحه;لووی;ملاتړ;لئ;راځئ;رموزات;يم;ثانوي;م;دكوم استازي دوړانديز په تائيد كې ږغېدل