Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

失守

[shi1 shou3]
ア
پاڼي رژون;(خزان);(سقوط);(لكه په جنګ كى);(له لمبره);اپوټه کېدل;اغما;افلاس;الوړې کېدل;انحطاط;او ښتل;اورېدل;اوريا;بچی راوړل;بچی زېږول;برابرېدل;بربادى;بربړوک;بې سدتيا;بېحالي;بېخودي;بېسدي;بېهوښي;پاڼ رېژ;پر ځېدل;پر خوله لګېدل;پرځونګ;پرځېدل;پرځېدنګ;پرزېدل;پرېوتل;پړتاوېدل;پېښېدل;ترنځېدل;تنزل;تنزيل;تو يېدنه;ټيټېدنه;جړوبى;جوړوبی;ځړوبى;څو;ځو کول;څوروى;ځوړ;ځوړه;خرپېدل;خزان;خوب;دلويدو واټن;راتلل;راګوزارېدل;رژيدل;زهېدل;زهيرېدل;زو کول;زیرېدل;سستېدل;سقوط;ښکته کېده;شکست خوړل;ضعيفېدل;غړندېدل;غورځېدل;غورځېدنه;غوزارېدل;غوزارېدنه;ګړونګه;كښېوتنه;ګوزارېدل;کړاغندېدل;کمزورېدل;کمين;کهېدل;لارنيونه;لږېدل;لوېدل;لوېدنه;لوېده;منى;منی;وتنه;وژل كېدل;ولېدنګ;پاڼي رژونکی;پرېواته;انحطات;کندو;ګيرېدل;رژېدل;ښکېدنه;کولېدل;تنزيلېدل;ښکېدل;عاشق;ټيټوالی;کرکنډېدل;پرې;خطا کېدل;ستاره;تويېدل;پرتاو;کېده;جاروتل;ټيټېدل;څنډوهل;ارزانېدل;بايلل;پرزېدا;چوكۍ له لاسه وركول;سقوط كول;ماته