Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
政务 政客 政府 政敌 政治 政策 政见
政务 政客 政府 政敌 政治 政策 政见

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

政策

[zheng4 ce4]
現郸
پاليسي;( خط مشى );بيمه ليك;تدبير;تګلاره;تګ لاره;تلن لار;تلن لاره;خط مشى;خط مشي;سياست;سياسي;کړنلاره;مشي;خارجي سياست;سياسيات;پوليټکي;پوليټک;بېمه پاڼه;چل;ځيركي;دبېمې پاليسي