Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拱券 拱基 拱壁 拱廊 拱形 拱抱 拱曲 拱石 拱起 拱道
拱券 拱基 拱壁 拱廊 拱形 拱抱 拱曲 拱石 拱起 拱道

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拱廊

[gong3 lang2]
碮
پاړمنج;چته;دطاقونو قطار;رواق;سر پوښلى لار;سوپ