Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

回答

[hui2 da2]
氮
پاسخ;( ځان );( دږغ );اړتيارفع کول;انعكاس;بالمثل مقابله كول;بيچ;جواب;جواب ورکول;چاره;چاره سازي;ځارول;حساب;حل;ځواب;ځواب ويل;ځواب ور ګرزول;ځواب ور کول;ځواب وركول;ځوابول;ردعمل;سوب;لاره چاره;مسئول ګڼل;مقابله;پرېکون;غبرګون;پرېکړون;ذمه بردار;پرېکونه