Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
叙事 叙述
叙事诗

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

叙事诗的

[xu4 shi4 shi1 de5]
痹ㄆ钢
پاړکۍ;تڼ;جنګى بولله يا حماسه;حماسي;رزمى شعر;رزمي شعر;شعر;رزمي