Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
排出 排去 排字 排序 排成 排放 排斥 排比 排气 排泄 排涝 排演 排球 排练 排钟
排出 排去 排字 排序 排成 排放 排斥 排比 排气 排泄 排涝 排演 排球 排练 排钟

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

排涝

[pai2 lao4]
逼妩
پارچاو;اتلاف;اخ و ټوخه ايستل‏‏‏;(‏‏‏‏له);او به تر ېنه ايستل;ایراو;باچ;بای;بايلات;بايلنه;بېحاله کېدل;بېخوده کېدل;بېرانېدل;بېسده کېدل;بيلنه;پزوهنه;پوڼېدل;ترتناو;تشول;تشېدل;تلف;توډ;جر;جرکني;جوېړ;چکل;څښل;څکل;ځنځول;حوصله;څېښل;خالي کېدل;دهير;زابر;زاکښ;زاکښي;زاه کشي;زنزل;زيم ايستل;ستومانول;شومل;شومول;ضايعه;ضرر;ضياع;ګردک;ګوټل;ګوګېدل;ليندۍ;ماڼګى;نېښتوی;وچول;ورو ورو دعا يداتى منا بعوكمېدل;ورو ورو كمزورى كېدل;ناوه;زهيرول