Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
跟上 跟从 跟前 跟踪
跟上时

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

跟上时代的

[gen1 shang4 shi2 dai4 de5]
蛤
بيخي نوى;جديد;خورا نوى;دوخت سره سم;دوخت دغوښتنو سره سم;عصري;ماډرن;معاصر