Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
养分 养护 养活 养病 养老 养育 养胖 养驯
养育 养育的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

养育的

[yang3 yu4 de5]
緄▅
بېلول;پام;پاملرنه;پرستاري;تي;(له );بېلو ل;(له);پرې کول;رنځورپالنه;مورروی;نرسنګ;پوسنه;شيشن;پاس