Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
避免 避孕 避开 避弹 避讳 避难 避风
避免 避孕 避开 避弹 避讳 避难 避风

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

避免

[bi4 mian3]
磷
بېګم;ميس;مس;آغلې;بي بي;پاتې كېدنه;پاتې کېدل;پر زړه را اورېدل;پېغله;پيغله;تخم شنل;تلوسه لرل;ځان ځنې ګوښه كول;خطا;خطا كول;خطا كېدل;خطا كېدنه;خطا کول;دلاسه وركول;دناميړوښې ښځې لقب;زړه;(په);اورېدل;کرکول;کرل;ناكامه كېدل;نه پوهېدل;نه رسېدل;ووبه لرل;ووبه لرنه;يادول يا دېدل;خطا کېدل;سهو;پاتېدل