Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
孤儿 孤单 孤注 孤独 孤立 孤零
孤零零

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

孤零零的

[gu1 ling2 ling2 de5]
﹖箂箂
بېلول;بيلول;تجريدول;تجزيه کول;جدا کول;جلا كول;جلاکول;سره بېلول;ګوښه کول;ګوښي کول;يوازې کول;مشخصول;يکړول;قيدول;يوازي;رټل;مُنزوي كول