Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
航向 航图 航天 航差 航海 航空 航船 航运 航迹
航向 航图 航天 航差 航海 航空 航船 航运 航迹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

航船

[hang2 chuan2]
差
بېړکۍ;ابګوټ;آبګوټ;انګوټ;اوګوټ;بېړۍ;کښتۍ;کيښتۍ;لويه بېړۍ;ماكو;ماکو;وړه بيړۍ;زورق;قايق;جهاز;کشتوړۍ;کشتۍ