Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
移位 移入 移动 移居 移数 移植 移殖 移民 移调
移动式 移动的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

移动的

[yi2 dong4 de5]
簿笆
( لكه داساسى نل څخه چه بل نل جلاشى );( متوازن كول );انډولول;برابرول;تېرکۍ;څنګل;خاښ;غوړګه;فرعى لين;لښته;منډوكى;يالګى;آفسېټ