Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
寒冷 寒喧 寒武 寒生 寒酸
寒冷 寒喧 寒武 寒生 寒酸

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

寒冷

[han2 leng3]
碒
بې عاطفې;بې مهره;ساړه;سردسېره;سړڅد;سړزوي;سړزي;سوړ;سوړمزاجه;سېرونې;منجمد;وچ او رسمى يا تشريفاتى سړى;يخ