Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
没人 没关 没有 没气 没甚 没用 没精 没经 没问
没经验

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

没经验

[mei2 jing1 yan4]
⊿竒喷
بې تجربه;بې تجربې;خام;خامکار;کم تجربه;مبتدي;اومه خوله;ناتجربه;نوی;ناواقف;خام کاري;نابلد;خام کار;ناديده;عجمي;ناآشنا